Zastupitelstvo

Starosta Václav Tomášů
Místostarosta Marta Mošnová
Člen zastupitelstva Josef Říha
Člen zastupitelstva Ing. Martin Tomášů
Člen zastupitelstva Pavel Filip
Člen zastupitelstva Petr Šmolík
Člen zastupitelstva Jan Beran
Zastupitelstvo tvoří 7 členů. Poslední úprava seznamu proběhla 06.01.2019.

Složení výborů a komisí

Finanční výbor
Předseda Ing. Martin Tomášů
Člen Pavel Filip
člen Petr Šmolík


Kontrolní a revizní výbor
Předseda Josef Říha
Člen Jan Beran
Člen Vojtěch Šmolík